Prima pagina    |    Despre noi    |    Activități    |    Proiecte educaționale    |    Contact
 
 
PRIMA PAGINA                                                                         ARHIVAComponenţa organelor de conducere, administrare şi control
stabilită în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Părinţii Aproape a Şcolii nr. 1
Sfinţii Voievozi, din 3 decembrie 2015 :


CONSILIUL DIRECTOR:
Preşedinte: Chiric Theodor – clasa a VI-a A
Vicepreşedinte : Săraru Florentina – clasa a VII –a A și clasa a III-a B
Vicepreşedinte : Stănescu Roxana – clasa a II-a B
Vicepreşedinte : Mihăescu Cristina – clasa V B
Secretar: Niţă Mihaela Alina

Membri Consiliul Director:

  1. Constantin Cătălina – clasa Pregătitoare C
  2. Costea Mihaela – clasa a III-a B
  3. Floarea Liviu – clasa Pregătitoare  A
  4. Ioniţă Loana– clasa a II-a A
  5. Nistor Smaranda – clasa  a IV –a A
  6. Stan Mariana – clasa a VI-a A
  7. Traşcă Daniela – clasa Pregătitoare C
  8. Vasiliu Daniela – clasa I-a A

Comisie de cenzori:
1. Burghiu Maria Magdalena – clasa a II-a A- şeful comisiei
2. Martin Mihaela – clasa a VI-a A
3. Neagrău Silvana – clasa a IV-a A

Pentru buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei aşteptăm propunerile, observaţiile dumneavoastră la adresa de e-mail:  parintiiaproape1sv@yahoo.com

Program Asociaţie (corp C - etajul 1):
• secretar (tel:0732.604.001 ): zilnic: 12.00- 13.00
• casier (tel:0723.619.546): zilnic : 15.00 – 18.00• Prezentare APA

• Adeziune

• Formular 230 - 2%

• Instructiuni Completare Formular 230 - 2%

• METODOLOGIE acordare reduceri la contribuţia părinţilor pentru susţinerea programului „Şcoală după şcoală”

• Adunarea Generala APA
din 3 decembrie 2015


Copyright 2015 miv-computer.ro